CityShop OÜ kasutajatingimused

Veebisaidi magentopood.ee külastamisel, nõustute järgima käesolevas dokumendis välja toodud kasutajatingimusi. Kui Te nende kasutajatingimustega ei nõustu, palun lahkuge veebisaidilt koheselt. Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kaubamärgi- ja autoriõiguse seadusega.

Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub ka sellest, kas nõustute ja järgite CityShop OÜ privaatsuspoliitikat. Privaatsuspoliitika kirjeldab meie põhimõtteid ja toiminguid Teie isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja avalikustamisel, kui kasutate meie rakendust või veebisaiti. Seega, enne meie lehe või teenuste kasutamist, lugege hoolikalt meie privaatsuspoliitika dokumenti.

Küpsised

Nii nagu enamik kaasaegseid veebilehti, kasutab ka meie veebisait küpsiseid. Kasutame küpsiseid selleks, et parandada teatud lehekülgede funktsionaalsust ja muuta meie veebaidi kasutamine külastajate jaoks lihtsamaks ning mugavamaks. Mõned meie partnerlehed võivad samuti kasutada küpsiseid. Küpsiste kohta loe lähemalt meie privaatsuspoliitika dokumendist.

Litsents

Kui pole just teisiti mainitud, kuuluvad CityShop OÜ'le kõik magentopood.ee lehel kuvatud intellektuaalomandi õigused. Kõik õigused on kaitstud.

Te ei tohi:

 • Veebisaidil magentopood.ee kuvatud materjali (tekst, pildid, videod jne) mujal avaldada.
 • Müüa, rentida või litsentsida seda materjali.
 • Lehekülje sisu kopeerida.
 • Veebisaidi magentopood.ee lehekülgede sisu levitada

Käesolev leping kehtib alates 06/06/2024.

Mõned lehed sellel veebilehel võivad kasutajatele anda võimaluse kommenteerida ja vahetada arvamusi/teavet. Need kommentaarid ei kajasta CityShop OÜ, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad postitanud inimeste seisukohti ja arvamusi. CityShop OÜ ei vastuta veebilehel ilmuvate kommentaaride sisu eest ega nendest tekkivate varalise või moraalse kahju eest.

CityShop OÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada need, mida peab sobimatuks, solvavaks või tingimusi rikkuvaks.

Lehte külastades:

 • On teil õigus postitada kommentaare meie veebilehele;
 • Kinnitate, et teie postitatud kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;
 • Kinnitate, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali;
 • Kinnitate, et ei kasuta kommenteerimise õigust äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse pakkumiseks ega reklaamimiseks.

Käesolevaga annate CityShop OÜle ainulitsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks teistele isikutele, mis tahes vormis, vormingus või meediumis, reprodutseerimiseks ja redigeerimiseks.

Kohustustest loobumine

Me ei taga, et sellel veebilehel olev teave oleks õige, täielik või täpne. Samuti ei luba me, et veebileht jääb alati kättesaadavaks või sellel olev info hoitakse ajakohasena.

Kui veebilehel pakutavat teavet ja/või teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me võimaliku kahjumi või kahjustuste eest.

Vaidluste lahendamine

Kui teil on teenusega seoses muresid või vaidlusi, nõustute kõigepealt proovima vaidluse lahendamist mitteametlikult, pöördudes CityShop OÜ poole.

Piirangud

CityShop OÜ ega selle tarnijad ei vastuta kahjude eest, mis tekivad CityShop OÜ veebisaidil olevate materjalide kasutamisega või suutmatusega neid kasutada. Seda Isegi siis, kui CityShop OÜ või selle volitatud esindajat on suuliselt või kirjalikult teavitatud kahju tekkimise võimalusest.

Muudatused ja vead

CityShop OÜ veebisaidil võib esineda erinevaid vigu. Me ei vastuta selle eest, et saidil olev info oleks täpne, täielik või asjakohane. Võime saidil olevat infot igal ajal ette teatamata muuta või kustutada. CityShop OÜ ei ole kohustatud hoidma infot oma veebisaidil aktuaalsena.

Viited teistele veebilehtedele

Meie teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele. Meil puudub kontroll nende veebisaitide teenuste, sisu ja privaatsuseeskirjade üle ning me ei vastuta nende eest. Selle dokumendi kohaselt mõistate ja nõustute ka sellega, et CityShop OÜ ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad tekkida kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamisest.

Soovitame tungivalt tutvuda kõigi külastatavate kolmandate osapoolte veebisaitide teenusetingimustega ja privaatsuseeskirjadega.

Linkide eemaldamine meie veebilehelt

Kui leiate meie veebilehelt lingi, mis on mingil põhjusel ebasobiv, võite meiega ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega ja vastame neile 5 tööpäeva jooksul, kuid me ei ole kohustatud linke eemaldama.

Kuigi püüame tagada, et meie veebisaidil olev teave oleks korrektne, ei saa me tagada selle täielikkust ega täpsust; samuti ei ole me kohustatud tagama veebisaidi kättesaadavust või veebisaidil oleva materjali ajakohasust.

Sätete lahusus

Kui mõni käesoleva teenustetingimuste säte osutub kehtetuks, muudetakse seda sätet nii, et see täidaks võimalikult maksimaalselt oma eesmärki ja oleks seadusega kooskõlas ning kehtiv. Kõik ülejäänud teenustetingimuste dokumendi sätted jäävad täies jõus kehtima.

Õigustest loobumine

Kui käesolevas dokumendis pole teisiti välja toodud, ei tähenda ükskõik millise selles dokumendis mainitud õiguse kasutamata jätmine seda, et seda sama õigust pole võimalik hiljem kasutada.

Muudatused kasutustingimustes

Jätame endale õiguse neid tingimusi oma äranägemise järgi igal ajal muuta. Kui muudatus on oluline, anname endast parima, et Teid enne selle jõustumist vähemalt 30 päeva ette teavitada. Mis on oluline muudatus, määratakse meie ainuisikulise äranägemise järgi.

Jätkates meie teenuste kasutamist peale nende muudatuste jõustumist, nõustute muudetud tingimustega. Kui Te ei nõustu täielikult või osaliselt uute tingimustega, lõpetage palun meie veebisaidi ja teenuse kasutamine.

Ligipääsu peatamine

Käesolevas dokumendis välja toodud tingimuste rikkumisel võime viivitamatult peatada Teie ligipääsu meie lehele ja teenustele. Sel juhul pole me kohustatud Teid sellest teavitama. Ligipääsu peatamisel kaotate koheselt õiguse meie teenuseid kasutada.

Teie privaatsus

Teie privaatsusega seonduvate sätetega tutvumiseks, palun vaadake meie privaatsuspoliitikat.

Kohaldatav seadus

Kõiki CityShop OÜ veebisaidiga seotud nõudeid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

Kontakt

Küsimuste puhul, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: info@magentopood.ee või telefonitsi: +37256601667.

CityShop OÜ säilitab õiguse teha vastavalt vajadusele muudatusi veebilehe kasutajatingimustes.

 

Viimati muudetud 06/06/2024

CityShop OÜ Terms of Use

By visiting the website magentopood.ee, you agree to comply with the user terms outlined in this document. If you do not agree with these terms, please leave the website immediately. The materials on this website are protected by trademark and copyright laws.

Your access to the service and its use also depend on your acceptance of and compliance with CityShop OÜ's privacy policy. The privacy policy describes our principles and practices regarding the collection, use, and disclosure of your personal data when you use our application or website. Therefore, before using our site or services, please read our privacy policy carefully.

Cookies

Like most modern websites, our website uses cookies. We use cookies to improve the functionality of certain pages and make the use of our website easier and more convenient for visitors. Some of our partner sites may also use cookies. For more information about cookies, read our privacy policy document.

License

Unless otherwise stated, all intellectual property rights displayed on magentopood.ee belong to CityShop OÜ. All rights are reserved.

You must not:

 • Republish material (text, images, videos, etc.) displayed on the website magentopood.ee elsewhere.
 • Sell, rent, or sub-license this material.
 • Reproduce content from the site.
 • Redistribute content from the website magentopood.ee.

This agreement is effective from 06/06/2024.

Some pages on this website may allow users to comment and exchange opinions/information. These comments do not reflect the views and opinions of CityShop OÜ, its representatives, and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the individuals who post them. CityShop OÜ is not responsible for the content of comments on the website or for any liability or damage arising from them.

CityShop OÜ reserves the right to monitor all comments and remove those deemed inappropriate, offensive, or in violation of terms.

By visiting our site, you:

 • Have the right to post comments on our website.
 • Confirm that your posted comments do not infringe on intellectual property rights, third-party copyrights, patents, or trademarks.
 • Confirm that your comments do not contain defamatory, offensive, indecent, or otherwise unlawful material.
 • Confirm that you will not use the commenting feature for business or unlawful activity advertising or promotion.

You hereby grant CityShop OÜ an exclusive license to use, reproduce, edit, and authorize others to use, reproduce, and edit any of your comments in any form, format, or media.

Disclaimer of Liability

We do not guarantee that the information on this website is correct, complete, or accurate. We do not guarantee that the website will always be available or that the information on the site will be kept up to date.

If the information and/or services provided on the website are offered for free, we are not liable for any potential loss or damage.

Dispute Resolution

If you have any concerns or disputes related to the service, you agree to first try to resolve the dispute informally by contacting CityShop OÜ.

Limitations

CityShop OÜ and its suppliers are not liable for any damages arising from the use or inability to use the materials on the CityShop OÜ website, even if CityShop OÜ or an authorized representative has been notified verbally or in writing of the possibility of such damage.

Changes and Errors

The CityShop OÜ website may contain various errors. We do not guarantee that the information on the site is accurate, complete, or relevant. We may change or delete information on the site at any time without prior notice. CityShop OÜ is not obliged to keep the information on its website up to date.

Links to Other Websites

Our service may contain links to third-party websites or services. We have no control over and are not responsible for the services, content, and privacy policies of third-party websites. According to this document, you understand and agree that CityShop OÜ is not liable for any damages arising from the use of third-party websites.

We strongly recommend that you read the terms of service and privacy policies of any third-party websites you visit.

Removal of Links from Our Website

If you find a link on our website that is inappropriate for any reason, you can contact us and inform us about it. We will consider link removal requests and respond within 5 business days, but we are not obligated to remove the links.

While we strive to ensure that the information on our website is correct, we cannot guarantee its completeness or accuracy; nor are we obliged to ensure the availability of the website or to keep the materials on the site up to date.

Severability

If any provision of these terms is found to be invalid, that provision will be amended to achieve its intended purpose to the maximum extent permitted by law, and the remaining provisions will remain in full force and effect.

Waiver of Rights

Unless otherwise stated in this document, the failure to exercise any right mentioned herein does not imply that the right cannot be exercised later.

Changes to Terms of Use

We reserve the right to change these terms at our discretion at any time. If the change is significant, we will do our best to notify you at least 30 days before it takes effect. What constitutes a significant change will be determined at our sole discretion.

By continuing to use our services after the changes take effect, you agree to the revised terms. If you do not fully or partially agree with the new terms, please stop using our website and service.

Suspension of Access

If you violate the terms outlined in this document, we may immediately suspend your access to our site and services without prior notice. In this case, you will immediately lose the right to use our services.

Your Privacy

For information regarding your privacy, please see our privacy policy.

Governing Law

All claims related to the CityShop OÜ website are governed by the laws of the Republic of Estonia.

Contact

For any questions, please contact us by email at info@magentopood.ee or by phone at +372 5660 1667.

CityShop OÜ reserves the right to make changes to the website's terms of use as necessary.

Last modified 06/06/2024